Wednesday, 11 October 2017

Blog dan FB medium Pemasaran online

Tek : Anys Idayu Zakaria

Blog pelanggan cari kita. Kerana kita sudah tulis dan kongsi. Mereka mahu sesuatu, mereka akan buat carian google hingga menemukan blog kita.

FB kita mencari pelanggan dengan cara membina branding dan bersosial, bernetworking.

Keduanya bagus. Dan lagi bagus jika kita mahir menggunakan kedua medium. Kalian guna apa. FB atau Blog.